میخوام تورو که باشی

 

میخوام تورو که باشی

جون بدی تا نمیرم

عزیزم هم ترانه

تو واژه هات اسیرم

میخوام تورو که باشی

تو دم دم نفس هام

توی لحظه های دردم

محکم بگیری دستام

میخوام تورو که باشی

حتی اگه نباشم

حتی اگه تو رویا

خیال رفته باشم

میخوام تورو که باشی

گم بشی تو وجودم

حتی وقتی نبودی

من عاشق تو بودم

از من بخواه که باشم ، کم نیارم تو دستات

پر پر بشم  تو حس ناز لیطف چشمات

از من بخواه که باشم ، بودنی رنگ موندن

حست کنم توی رگهام ، عین ترانه خوندن

از تو میخوام که باشی ، باشی و باشه یاور

تو لحظه هام بمونی ، تا دم دم های آخر

از تو میخوام که باشی ، تا که ترانه باشه

اگه یک روز بمیرم ، اگه یک روز بمیرم

...........................

...........................

رو شونه ی  تو باشه .....

/ 0 نظر / 33 بازدید