ماهگرد

طعم تلخ دوریهامون سختی و صبوری هامون

همه هیچن پیش پای

                      عشق پاک و بی ریامون

وقتی از ستاره دوریم حتی وقتی سوت و کوریم

وقتی از تو خاطرات عاشقی هم بی عبوریم


گره گرم نگامون ، نرمی لبخندهامون

لحن عاشق صدامون ،

                    لحظه لحظه قصه هامون

سوسوی ستاره هامون ، چشم از دوری جدامون

                                یادمون میاره روز ،

                                                          ماهگرد حلقه هامون


می دونم تلخم وتندم ............  می دونم بدیم زیاده

اما اینو هم می دونم 

                      که خدا تو رو یه هدیه به من دیوونه داده

می دونم لجباز و غدم ...........گاهی هم بی حس و چوبی  

اما اینو هم می دونم

                              با تموم این بدیها....... که چقدر عزیز و خوبی


می خوام این رسم قشنگ ناب عاشقانه هامون

تا ابد تا لحظه ی مرگ ..........، تا سکوت قصه هامون

بمونه بین من و  تو

                          حک بشه تو لحظه هامون

                      رسم زیبا و عزیز..........ماهگرد حلقه هامون


/ 0 نظر / 30 بازدید